Grantová agentura udělí ocenění třem vědcům

Praha - Ekologický význam hub, studium drah asteroidů a proteiný. Těmito tématy se zabývaly tři projekty tří českých vědců, kteří za svou činnost převezmou příští týden cenu předsedy Grantové agentury České republiky Josefa Syky za rok 2008. Spolu s oceněním obdrží i finanční odměnu sto tisíc korun, uděleno bude i čestné uznání.

Astrofyzik David Okrouhlický z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy studoval, jakým způsobem sluneční záření ovlivňuje dráhy a rotační stav asteroidů a meteoritů. Některé takové události mohou ovlivňovat kosmické prostředí, jemuž je vystavena Země. Právě díky vlivu slunečního záření se k blízkosti Země dostaly asteroidy, které svým dopadem na přelomu druhohor a třetihor způsobily na planetě radikální obměnu živočišných druhů a vymření řady z nich ve prospěch savců.

Onkolog Bořivoj Vojtěšek se svým týmem z Masarykova onkologického ústavu v Brně zaujal výzkumem proteinů, které ovlivňují nádorové bujení. Výsledky práce jeho týmu by mohly přispět k hledání nových možností léčby nádorových onemocnění. Ekologickým významem druhů hub, které rozkládají listí, jehličí či zbytky větví se zabýval tým Petra Baldriana z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Tým potvrdil, že houby, které se na této přeměně nejvíce podílejí, jsou blízké dřevokazným houbám.

Všichni tři jmenovaní za svůj výzkum získají finanční odměnu sto tisíc korun. Třicet pět tisíc korun a zvláštní uznání si odnese strojař Václav Dvořák. Ten se zabýval směšovacími procesy v ejektorech. Ejektory jsou trysková čerpadla a komory poháněné proudem plynu, páry nebo kapaliny. Fungují bez jakýchkoliv pohyblivých součástí, proto jsou levné a provozně spolehlivé.

Předseda Grantové agentury České republiky uděluje každoročně tři ocenění. Podmínkou pro jeho zisk je přínos zkoumání a uskutečnění projektu v uplynulém roce.