Chorvatsko oficiálně povolilo turistům dovoz masa a mléčných výrobků

Praha/Záhřeb - Turistům za dovoz potravin do určitého limitu do Chorvatska už nehrozí sankce. Chorvaté oficiálně odložili platnost vyhlášky, která nařizuje zákaz dovozu masných a mléčných výrobků. O jejím pravděpodobném odkladu informoval Českou televizi velvyslanec v Chorvatsku Karel Kühnl již před časem. Dnešní oficiální oznámení vyšlo podle české konzulky v Záhřebu Veroniky Honcové v úředním věstníků Narodne novine.

Zákaz platí od 1. června pro občany všech zemí, včetně členů Evropské unie. Vstupem Chorvatska do unie, což bude podle prozatímních předpokladů v roce 2010, by vyhláška přestala platit zcela. Zatím chorvatské ministrstvo zamědělství, které omezení zavedlo, oznámilo odklad platnosti vyhlášky. Dalo tak na nátlak hoteliérů i pracovníků v turistickém ruchu, kteří se obávali, že by mohli o část klientely přijít.

Chorvatsko je pro Čechy nejoblíbenějším místem pro zahraniční dovolenou. Loni se jich sem vydalo 670 tisíc podle oficiálních statistik, neoficiální hovoří až o 900 tisících rekreantech. Před letošní turistickou sezonou čekaly na rekreanty dvě nepříjemnosti. Zákaz dovozu mléka a masa a také omezení pro cestování dětí na Jadran. Děti do 18 let musejí mít s sebou vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.