Belgie staví ohromnou větrnou elektrárnu na moři

Ostende - Belgie chystá velkolepý projekt ve výrobě ekologické energie. U jejích břehů vyrůstá obří větrný park, který je světovým unikátem. Vůbec poprvé budou sloupy s turbínami zapuštěny do hlubokého moře celých 30 kilometrů od pevniny. Belgie tím rázem splní cíl, který jí dala Evropská unie v rámci plnění Kjótského protokolu. 

Výška každého větrného mlýnu bude 180 metrů, průměr rotorů 126 metrů. Už ve druhé polovině roku se jich bude v Severním moři tyčit 60. Každý o výkonu pět megawatů. Vyrůstají z písečné lavice Thortonbank, 30 km od belgických břehů. „Budou stát v hloubce třiceti metrů. Je to poprvé na světě, co se tak daleko a hluboko v moři instalují turbíny s tak velkou kapacitou,“ doplňuje technické informace generální ředitel firmy C-Power a realizátor projektu Filip Martens.

V současné chvíli se do mořského dna zapouštějí masivní betonové pylony, které budou vážit šest tisíc tun. Tak masivní korpus by měl odolat silným bouřím a masivním vlnám. První věže budou stát už v srpnu a elektřinu začnou vyrábět příští rok.

Belgie se v Kjótském protokolu zavázala Evropské unii, že 6 % spotřeby energie domácností pokryje obnovitelnými zdroji. „Ročně vyprodukují tisíc gigawatů energie, což stačí na zásobení domácností s 600 tisíci obyvateli po celý rok,“ doplňuje Martens. Takový výkon bude na splnění závazku bohatě stačit.

Deset let trvalo, než se myšlenka na stavbu větrného parku Thortonbank změnila v realitu. Výhodou je, že se obejde bez státní podpory. Náklady přes 900 milionů eur zaplatí soukromá firma.