EU hledá jasnější pravidla pro migraci

Štrasburk - Sjednocená pravidla udílení azylu, větší ochrana uprchlíků a přísnější postihy pro ty, kteří azylový systém zneužívají - to jsou body směrnice, jejíž návrh dnes projednává Evropský parlament. Návrh parlamentu předkládá místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, do jehož gesce patří spravedlnost, vnitro a bezpečnost.

Primárním cílem je sjednocení pravidel, uvnitř unie totiž existují velké rozdíly. Jasná a přesně vymezená pravidla by měla učinit přítrž tzv. azylovému shoppingu, tedy situaci, kdy neúspěšný žadatel postupně zkouší požádat o azyl v jiných zemích EU.

Diskuze o směrnici, která má mimo jiné stanovit pravidla na navracení nelegálních migrantů do zemí jejich původu, budí silné emoce. Na znění návrhu se už začátkem června dohodli ministři zemí EU. Měl by sloužil jako výchozí bod společné imigrační politiky EU.

Komisař Barrot vycházel při formulování návrhu z plánu svého krajana, francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ten počítá s tím, že by žadatelé o vstup na území EU od roku 2011 dostávali víza s biometrickými údaji a evropská agentura ochrany vnějších hranic (Frontex) by získala nové pravomoci.

Jedním z bodů nové směrnice je doba, na niž lze zatčené osoby zadržet, než dojde k jejich repatriaci. Ve Francii je to v současnosti 32 dní, ovšem třeba v Lotyšsku je maximální délka 20 měsíců. Sedm členských zemí EU žádnou hranici stanovenou nemá.

Projednávaný návrh stanovuje jako maximální dobu 6 měsíců. Ta by následně mohla být prodloužena o dalších 12 měsíců. Dalším diskutovaným požadavkem je následně osobě zabránit vstup na území EU po dobu 5 let.

Přistěhovalecká politika je jednou z priorit nadcházejícího francouzského předsednictví Radě EU. Není ale jisté, zda na ni skutečně dojde, protože Francie musí řešit záporný výsledek irského referenda o Lisabonské smlouvě.