Rusové dál likvidují chemické zbraně hromadného ničení

Moskva - Ruská vláda pokračuje v ničení svého arzenálu chemických zbraní. Likvidace probíhá v šesti nových zařízeních, která vznikla 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Rusko tak naplňuje požadavky, ke kterým se zavázalo v konvenci o chemických zbraních z roku 1997. Do roku 2012 se má Rusko chemických zbraní zbavit, ještě před několika lety přitom disponovalo 40 tunami bojových chemických látek.

Rusko a USA dohromady držely v roce 1997 přes 71 tisíc tun smrtelných chemických látek, což v té době činilo 90 procent světových zásob chemických zbraní.

Moskva postavila nové zařízení blízko Leonidovky. To má zlikvidovat téměř 7 tisíc tun látek působících na nervový systém, mezi které se řadí VX, sarin nebo soman. Toto množství činí asi 17 procent celkového objemu ruských zásob chemických zbraní. Dosud se Moskva zbavila asi čtvrtiny objemu zásob těchto látek, do konce roku 2009 pak chce zlikvidovat dalších asi 18 tisíc tun.