Ruský soud uznal odvolání pozůstalých z Katyně

Moskva – Pozůstalí obětí katyňského masakru získali naději na odškodnění. Ruský městský soud zrušil rozhodnutí tribunálu nižší instance, podle kterého nemají na satisfakci právo. Případ se nyní vrátí zpět a soudy budou muset katyňský masakr řádně projednat. Rusové však v současnosti katyňský případ bagatelizují a pozůstalí předpokládají, že se nakonec budou muset obrátit na soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Po obsazení východní části Polska v roce 1939 povraždili agenti sovětské tajné policie NKVD 22 000 zajatých polských důstojníků. Z velké části šlo o intelektuály povolané ze zálohy. Faktický zánik polské inteligence je považován za jeden z důvodů poválečného polského příklonu ke komunismu.

Sovětský svaz po válce vinil z katyňského masakru nacistické Německo. Kdo byl skutečným původcem vraždění, se ukázalo až v roce 1990. Tehdy také sovětskou vinu přiznal tehdejší svazový prezident Michail Gorbačov a omluvil se. Pozůstalí zavražděných důstojníků se ale nikdy nedočkali odškodnění.

V současné době se v Rusku o Katyni příliš nehovoří. Nedávno dokončený film Andrzeje Wajdy o masakru polských důstojníků se zatím v Moskvě promítal jenom jednou. „Rusko se opět stylizuje do role velmoci a pokání za sovětské zločiny do toho vůbec nezapadá,“ vysvětluje historik Rudolf Pichoja.