Česko se stalo členem Evropské kosmické agentury

Praha - Česká republika se oficiálně stala členem Evropské kosmické agentury (ESA). Generální ředitel agentury Jean-Jacques Dordain o tom informoval ministerstvo školství.

Mezivládní výzkumná a vývojová organizace ESA se zabývá výzkumem vesmíru a kosmonautických technologií. Byla založena v roce 1975 a v současnosti do ní patří 17 členských zemí Evropské unie. Je uznávaným a rovnocenným partnerem americké NASA, Ruské kosmické agentury či japonské NASDA. „Pro českou vědu bude mít plné členství v této organizaci obrovský význam,“ uvedl ministr školství Ondřej Liška.

Rozhodnutí ESA předcházel podpis přístupové dohody mezi vládou ČR a vedením agentury a její schválení českým parlamentem. Česko s ESA v roce 1996 uzavřelo rámcovou dohodu o spolupráci a nyní úspěšně završilo čtyřleté působení v programu pro evropské spolupracující státy (PECS). Jeho smyslem je příprava národních kapacit na plné členství. Program zahrnoval 27 projektů v celkovém objemu 8,5 milionu eur (zhruba 204 milionů korun).

ESA je pro Českou republiku velkou příležitostí

Výsledky dosažené Českou republikou v programu PECS ocenila ESA při auditu připravenosti národní infrastruktury, a staly se tak základem k vyslovení souhlasu všech nynějších členských zemí s přijetím ČR za nového člena. Česko je první zemí bývalého socialistického bloku, které touto zkouškou prošlo.

Programy agentury jsou pro české vědecké, výzkumné a průmyslové organizace příležitostí k zapojení do mezinárodní spolupráce při výzkumu kosmického prostoru, Země, družicové telekomunikace a navigace a kosmonautických technologií.

Hlavními úspěchy ESA jsou vývoj nosných raket Ariane a Vega, instalace modulu Columbus na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a nákladní kosmická loď ATV. Unikátní je i výzkum planety Venuše sondou Venus Express, za pozornost také stojí stereosnímkování povrchu Marsu sondou Mars Express.