Letecký provoz nad Evropou se do roku 2020 zdvojnásobí

Brusel - Letový provoz nad Evropou se do roku 2020 zřejmě zdvojnásobí. Vyplývá to z návrhu, který dnes zveřejnila Evropská komise. Dokument počítá s reformami v řízení letového provozu, jde například o sjednocení středisek řízení letového provozu. Od nových opatření si Brusel slibuje zkrácení tras, omezení zpoždění a snížení objemu emisí oxidu uhličitého o 16 milionů tun. Také by mělo dojít k úspoře paliva za dvě až tři miliardy eur ročně.

Nový eurokomisař pro dopravu Antonio Tajani, sám bývalý řídící letového provozu, vysvětlil podstatu návrhu takto: „Evropské nebe je stále nejednotné. V důsledku toho jsou lety v průměru o 49 kilometrů delší, než je třeba. Cílem našeho návrhu je přispět ke zkrácení čekací doby při odletu i přistávání - cestující tak budou mít větší naději, že doletí včas.“

Celá reforma řízení letového provozu je rozdělena celkem do čtyř pilířů a obsahuje celou řadu opatření. Cílem je zlepšit přeshraniční spolupráci jednotlivých národních řídících sítí.

Hlavní prioritou je pro komisi větší efektivita leteckých tras, což má vést nejen k úspoře paliva, ale především ke snížení objemu emisí oxidu uhličitého, který letadla při letu vypouštějí stejně jako například automobily. Komise předpokládá, že objem vypouštěných škodlivin by díky nové reformě měl poklesnout o desetinu u každého letu.

Brusel se ovšem nechystá zefektivnit letecký provoz jen na nebi, ale i na zemi. Nedostatečný počet rozjezdových a přistávacích drah je spolu s nedostatečným vybavením letišť největší překážkou ve větší plynulosti letecké dopravy.

Spolu se změnami provozu na zemi mají vzniknout i nová jednotná a závazná pravidla pro bezpečnost letišť, řízení letového provozu a letové navigační služby.