Čeští vědci a lékaři pracují na novém léku proti rakovině

Praha - Od půli léta budou české kliniky testovat nový preparát proti rakovině. Látka GS 9219, která byla vyrobena v Česku v týmu profesora Holého, byla dosud testována na psech, kteří jsou k rakovině náchylní, a výsledky byly velmi dobré. Případný nový lék by měl být účinný proti rakovině lymfatických uzlin a některým typům leukémie. Jde o úspěch, který potvrzuje dobré jméno české onkologie.

Odborníci z týmu profesora Holého a doktora Votruby, kteří pracují v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, vyvinuli rozvíjením protirakovinných látek preparát, který dostal název GS 9219 a od léta bude v první fázi testován na desítkách pacientů na nejlepších českých hematoonkologických klinikách v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové.

V první fázi zkoušek je zkoumáno především to, zda je látka vůbec tolerována lidským organismem, nemá vážné nežádoucí účinky a jaké by mělo být její dávkování. Projde-li preparát první fází zkoušek, přejde se teprve k testování, jestli a jak je látka v organismu aktivní. Pokud budou výsledky pozitivní a potvrdí, že preparát je lepší než stávající přípravky, začne se lék prodávat a distribuovat. Pokud preparát testy na lidech neprojde, může stále sloužit jako veterinární lék.

Průlom v léčení

Látka, kterou vyvinul Holého tým, je specifická tím, že likviduje pouze rakovinné buňky a normálním buňkám prý nijak neškodí. Zatím není jasné, jakým způsobem je látka schopna vyhledat přímo nádorové buňky. „Jakým způsobem se to děje, to je otázka. Až to budeme vědět, bude to pravděpodobně průlom do léčení rakoviny,“ říká k tomu ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Havlas.

Lidé, kteří by měli zájem se testování v některé fázi zúčastnit, by se měli obrátit na svého ošetřujícího lékaře, který je odkáže na jedno z pracovišť, kde výzkum preparátu proběhne.