Evropská komise zkoumá zakázky na autobusovou dopravu na Ústecku

Brusel - Evropská komise má podezření, že Ústecký kraj při přidělování zakázek na poskytování služeb regionální autobusové přepravy soukromým firmám obešel unijní pravidla pro výběrová řízení. Stížnost na možnou nesrovnalost dorazila do Bruselu v roce 2006. Netýká se nějakých konkrétních smluv s jednotlivými společnostmi, ale procedury přidělování zakázek obecně.

Evropská komise, výkonný orgán unie, do Česka zasílá takzvané odůvodněné stanovisko a žádá vysvětlení. To představuje druhý krok v právní proceduře, která může skončit teoreticky až udělením pokuty. Komise hrozí, že pokud nedostane do dvou měsíců od českých úřadů uspokojující odpověď, může se obrátit na pomoc s řešením na Evropský soudní dvůr.

Komise je toho názoru, že smlouva mezi krajem a soukromým provozovatelem je veřejná zakázka na služby. Proto musí podléhat pravidlům pro vypisování tendrů na takové zakázky. Jde třeba o způsoby, jak musí být avizována v tisku či na veřejnosti.

Evropská komise

„Tyto platby kraje eliminují hospodářské riziko. Z toho tedy vyplývá, že smlouvu nelze považovat za koncesi, nýbrž za veřejnou zakázku.“

Ústecký kraj zvolil ale jiný přístup - celou záležitost týkající se autobusové dopravy posoudil tak, že jde o koncesi na služby, a ne o veřejnou zakázku na služby. V případě koncese totiž daná firma může službu provozovat, pouze na sebe bere hospodářská rizika spjatá s jejím poskytováním. Jenže v tom se právě problém: na Ústecku většina peněz pro provozovatele pochází od krajského úřadu, protože příjem z jízdného by na poskytování služby nestačil.