Světový registr mořských druhů zjednoduší názvy živočichů

Oslo - Velký zmatek panuje v názvech nejrůznějších mořských živočichů, což komplikuje úsilí ekologů o ochranu asi milionu mořských druhů. Potíže s jejich správným zařazováním zavinili vědci, kteří mylně pojmenovali zhruba třetinu všech druhů ryb a dalších mořských tvorů. Upozornili na to odborníci, kteří tento týden zahájili činnost Světového registru mořských druhů www.marinespecies.org.

Například houba chlebová (Halichondria panicea), která byla nalezena v severním Atlantiku v mnoha tvarech i barvách, jednoznačně vede na žebříčku v počtu chybných názvů - v latině nese celkem 56 pojmenování.

„Přesvědčivé varování ohledně ubývajících ryb a dalších mořských živočichů závisí na hodnotném soupisu,“ zdůraznil Mark Costello z univerzity v novozélandském Aucklandu, který se na založení registru podílel. Rejstřík zatím potvrdil názvy 122 tisíc druhů a zrušil 56 400 nadbytečných jmen, což je 32 procent všech zkoumaných názvů. „V průběhu 250 let vědci popisovali oceánské druhy, ale jejich seznam není kompletní. Ten seznam teď vypracováváme,“ vysvětlil Ward Appeltans z flanderského mořského institutu, který se na projektu také podílí.

Odborníci z registru soudí, že věda zná kolem 230 000 druhů a trojnásobné množství ještě čeká na objevení. Konečný počet druhů by tak mohl přesáhnout milion. Manažeři registru doufají, že se jim podaří přehled dokončit do října 2010.

Nové druhy dostávají dvouslovné latinské pojmenování, čímž získávají formální totožnost. Vědci se však často mylně domnívají, že našli nové druhy, jimž pak dávají nové jméno. Přednost pak mívá nejstarší přidělený název.

Získání správného jména je podmínkou pro řízení zdrojů v mořích, v nichž jsou mnohé druhy ohrožovány nadměrným rybolovem, znečištěním vod a klimatickými změnami. Současné vysoké ceny potravin by mohly ještě více tlačit na zásoby ryb. „Jestliže jsou ryby přepravovány, je velmi důležité, aby zákazníci přesně věděli, co je v bednách. Jestliže chcete chránit ohrožené druhy, potřebujete být schopni ty druhy identifikovat,“ poznamenal Appeltans.

Registr je napojen na soupis, který trvá již deset let a výsledkem má být mapa života v oceánech. Doposud tento projekt připojil na seznam 110 potvrzených druhů a předpokládá se, že se mu to podaří s dalšími tisícovkami. V odlehlých oblastech oceánů, například u Antarktidy, je více než 80 procent ulovených organismů vědě neznámých, především jde o malé živočichy, jako jsou různí červi, měkkýši či korýši.