Vondra podpořil na návštěvě Černé Hory vstup země do EU

Podgorica - Hlavními tématy návštěvy českého místopředsedy vlády Alexandra Vondry v Černé Hoře byly především otázka Balkánu v Evropské unii, pronikání českých podniků na černohorský trh i ratifikace stabilizační a asociační smlouvy. Své protějšky ujistil, že se Česko během svého předsednictví bude zasazovat o rozšíření Evropské unie. Návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti byla zaměřená právě na přípravu předsednictví, kterého se Česko ujme začátkem příštího roku.

„Česká republika podporovala, podporuje a bude podporovat bez nějakých výhrad projekt rozšíření unie,“ řekl Vondra.

Alexandr Vondra během návštěvy také zahájil česko-černohorské podnikatelské fórum, jehož součástí byl i podpis smlouvy mezi Českým svazem průmyslu a dopravy a Černohorským svazem zaměstnanců. Jednal i o projektech českých firem, které už v Černé Hoře podnikají. „Mluvili jsme i o tom, jak se konkrétní české firmy již dnes spolupodílejí na modernizaci železničních staveb nebo na sanaci ekologických následků hornické činnosti,“ doplnil místopředseda české vlády.

„Chtěl bych jménem vlády Černé Hory vyzvat české investory, aby přišli do naší země,“ prohlásil místopředseda černohorské vlády pro ekonomickou politiku Vujica Lacović.

Až do vyhlášení nezávislosti na Srbsku byla Černá Hora druhou nejchudší zemí v Evropě. V posledních letech ale její hrubý domácí produkt znatelně roste a situace se zlepšuje.

Černohorci se do unie těší, jsou ale i tací, kteří si na euro, jímž se v zemi platí už od roku 2002, spíš stěžují. „Bylo lepší, když jsme měli denáry, s eurem ceny narostly třikrát až čtyřikrát a platy lidem zůstaly stejné,“ myslí si restauratér z Podgorici.

Černá Hora už s Evropskou unií podepsala stabilizační a asociační smlouvu, Alexandr Vondra je přesvědčený, že Česká republika bude mezi prvními deseti členskými zeměmi, které ji ratifikují. Na vstup a plnoprávné členství chce být Podgorica připravená už v roce 2012.