Dánové jsou ze všech nejspokojenější

Washington - Nejspokojenější zemí na světě je Dánsko. Důvody? Tamní demokracie, sociální rovnost a mírumilovná atmosféra. Na opačném pólu se nachází Zimbabwe, sužované politickými a sociálními nepokoji a nenaplněnými nadějemi. Spojené státy skončily na šestnáctém místě, jak vyplývá z výsledků rozsáhlého mezinárodního výzkumu veřejného mínění.

Šetření World Values Survey, sponzorované vládou USA a prováděné sociology pravidelně už od roku 1981, také zjistilo, že spokojenost v jednotlivých zemích světa narůstá. Týká se to konkrétně 45 z 52 analyzovaných států. Česká republika mezi nimi ale není zahrnuta.

Vedoucí projektu Ronald Inglehart, politolog z Michiganské univerzity, při interpretaci dat uvedl: „Domnívám se, že existuje silná vazba mezi mírem a spokojeností.“ Podle něj navíc spokojenost souvisí s kvalitou demokracie v zemi, a proto se jedničkou ve výsledcích stalo Dánsko.

V Dánsku se k tomu ještě přidává ekonomická prosperita. Vysoko na žebříčku je i Portoriko a Kolumbie spolu se Severním Irskem, Islandem, Švýcarskem, Irskem, Nizozemskem, Kanadou a Švédskem.

Vědci se dotazovali celkem 350 tisíc lidí, kteří odpovídali na dvě otázky: „Jestliže vezmete všechno v úvahu, řekli byste, že jste velmi spokojení, spíše spokojení, nepříliš spokojeni, či absolutně nespokojení?“ A druhá otázka zněla: „Jak jste nyní celkově spokojení se svým životem?“