V Británii lze aplikovat zásady šaríi. Částečně…

Londýn - Principy islámského zákona šaría by mohly být zakomponovány do jistých částí britského zákonodárství. Uvedl to v noci na dnešek nejvyšší soudce Anglie a Walesu lord Phillips ve svém projevu v Muslimském centru na východě Londýna, s tím, že nevidí důvod, který by implementaci bránil.

Šaría je soubor pravidel, podle kterých se snaží žít mnoho muslimů. Phillips také podotkl, že kolem šaríi panuje velké nepochopení a neznalost. Zároveň zdůraznil, že fyzické tresty jako bití hůlkami, kamenování nebo utínání končetin nejsou pro britský právní systém aplikovatelné.

Lord Phillips:

„Pokud jde o zákon, řídí se osoby, které žijí v této zemi, anglickým a waleským zákonem a podléhají jurisdikci anglických a waleských soudů.“

Lord Phillips připomněl únorový výrok canterburského arcibiskupa Rowana Williamse, že britští muslimové by mohli být souzeni podle šaríi. Dodal, že šlo o mylnou interpretaci a že Williams měl na mysli možnost, že by některé záležitosti rodinného práva, finančních transakcí v komunitě apod. mohly být řešeny na místní úrovni v souladu se šaríou.

Nejvyšší soudce Anglie a Walesu poukázal na to, že už nyní je možné se například při sporu obrátit na třetí stranu, která působí jako mediátor. Zdůraznil ale, že v žádném případě není možné, aby v Británii vznikaly islámské tribunály.