Itálie vyhlásila stav ohrožení pro chátrající Pompeje

Řím - Italská vláda dnes vyhlásila roční stav ohrožení pro chátrající archeologické naleziště v Pompejích v jižní Itálii. Kabinet prý jmenuje zvláštního zmocněnce pro tuto slavnou památku, která je již 11 let zapsána na prestižním seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Archeologové a kunsthistorici si již léta stěžují na neutěšený stav, v němž se Pompeje nacházejí. Podle nich úřady na udržování místa nedávají dost peněz, archeologické naleziště ale ničí také sprejeři, kriminální živly, ale i masový turismus. Pompeje totiž každoročně navštíví asi 2,5 milionu turistů.

Podle italského deníku Corierre della Sera je v současnosti v rámci naleziště uzavřeno 1500 starověkých domů, které se pomalu rozpadají. Proces chátrání prý nepomohly zastavit ani restaurační práce, které zde začaly již v roce 1978.

Nedostatečná údržba 

„Každý rok se asi 150 metrů čtverečních fresek rozpadne, a to kvůli nedostatečné údržbě,“ citoval list Antonia Irlanda, místního radního zodpovědného za kulturu. Totéž prý platí pro umělecké předměty vytesané z kamene: každý rok je jich prý zničeno na 3000.

Pompeje společně se sousedním Herkulaneem pohřbil pod lávou a popelem v roce 79 výbuch blízké sopky Vesuv. Zato však zakonzervoval pro pozdější generace a hlavně vědce jedinečně zachovalé prostředí se všemi architektonickými podrobnostmi antického města i předměty každodenní potřeby. Trosky obou měst byly pod několikametrovou vrstvou popela objeveny v první polovině 18. století.

Do dneška byly podle odborníků odkryty zhruba dvě třetiny starověkého města. Podle Corierre della Sera však území, kde by mohly pokračovat další vykopávky, pokrývají nelegální skládky.