USA jednají s EU o výměně údajů o podezřelých z terorismu

Washington - Spojené státy dojednávají s evropskými zeměmi dohody o výměně osobních údajů, otisků prstů a vzorků DNA osob podezřelých z trestných činů či terorismu a za některých okolností také o postoupení údajů o etnickém původu, politickém a náboženském přesvědčení či sexuální orientaci. Tyto dohody jsou podmínkou zaručení práva na bezvízový vstup na americké území pro občany novějších členských zemí Evropské unie a také zachování tohoto práva pro starší členy unie, píše na své internetové stránce list Washington Post.

Čelní představitelé vlády George Bushe označili výměnu dat za klíčovou pro vyhledávání nebezpečných osob ještě před jejich vstupem do USA a také pro usnadnění vyšetřování kriminálních a teroristických záměrů a činů.

USA a EU jednají také o samostatné široké dohodě o ochraně obchodních dat. Evropští činitelé se v této souvislosti obávají, že rodící se bilaterální dohody nebudou adekvátně chránit soukromí lidí. Američtí obhájci soukromí se zase bojí přenášení citlivých informací o amerických občanech do Evropy.

Dohody mají rozšířit dokument uzavřený loni mezi Evropskou unií a Spojenými státy o výměně osobních dat leteckých pasažérů na transatlantických linkách. Doplňují rovněž sérii dvoustranných dohod o výměně údajů o známých teroristech či osob podezíraných z terorismu, obsahujících informace o rase, náboženské víře či jiných citlivých otázkách.

Někteří evropští zákonodárci se ale obávají, že důsledkem celého balíku dohod bude dalekosáhlá výměna osobních údajů bez náležitých bezpečnostních opatření a že se USA nakonec budou snažit získat přístup k databázím po celé Evropě.

Německo a USA dohodu o tom, že si budou operativně i bez formálních žádostí vyměňovat osobní údaje, otisky prstů a vzorky DNA osob podezřelých z teroristické činnosti, podepsaly už letos v březnu. Dohoda je formulována jako spolupráce při potírání závažné kriminality, v popředí je ale společná snaha zabránit případným teroristickým útokům v co nejranější fázi, napsala agentura DPA.

Proto dokument umožňuje výměnu osobních dat o určitých osobách v případě důvodného podezření, že jsou zapojeny do teroristické činnosti, i bez formální žádosti schvalované obvyklou úřední cestou.

Obě země si budou navzájem poskytovat údaje k identifikaci příslušných osob, právě tak jako o okolnostech, které k podezření z teroristické činnosti vedly. Jakmile Spojené státy vytvoří náležité právní a technické předpoklady, bude příslušným orgánům obou zemí otevřen omezený přístup do databáze otisků prstů a vzorků DNA druhé země.

Souběžně s těmito kroky ale byla dohodnuta forma datové ochrany. O obdobných dohodách jednají USA také se středoevropskými a východoevropskými zeměmi jako Estonsko, Maďarsko a Česká republika.