Virus marburg po čtyřiceti letech zabíjel v Evropě

Leiden (Nizozemsko) - Čtyřicetiletá Nizozemka nakažená vysoce nebezpečným virem marburg dnes zemřela na klinice v Leidenu. Na kliniku byla přijata před šesti dny kvůli selhání jater a těžkému krvácení. Marburg byl do Evropy zavlečen poprvé od šedesátých let.

Nizozemka se virem nakazila během dovolené v Ugandě, kde navštívila jeskyni obývanou netopýry. Tyto jeskyně jsou považovány za shromaždiště těch druhů netopýrů, u kterých bylo v některých lokalitách subsaharské Afriky prokázáno nosičství virů způsobujících krvácivé horečky.

Marburg se podobá viru eboly, způsobuje krvácivou horečku a zhruba v 90 procentech své nositele zabíjí. Podobně jako na ebolu proti němu neexistuje účinný lék ani preventivní očkování. Marburg i ebola se přenášejí kontaktem s tělními tekutinami nakaženého. Doba inkubace je zhruba týden. Leidenská nemocnice již přijala veškerá opatření, aby zabránila šíření viru. Žena už předtím byla izolována a všichni, kdo s ní byli ve styku, jsou sledováni.

„Marburský virus je jedním ze tří nejnebepečnějších, dalšími jsou Ebola a Lasa-virus,“ varuje přednostka 1. infekční kliniky FN Na Bulovce Vilma Marešová. Nejlepší radou je dostatečná informovanost o dané oblasti s možným výskytem nebezpečných nemocí. I cestovní kanceláře by mohly více upozorňovat o exotických destinacích ve svých nabídkách, dále uvedla Marešová.

Virus je pojmenován po německém městě, kde byl v roce 1967 objeven. Tehdy se jím nakazilo přes 30 pracovníků laboratoře od opic dovezených na pokusy z Ugandy.