Vědci objevili v Jihovýchodní Asii nové oblasti ohrožené arzenem

Bangkok - Oblastem v Barmě, Thajsku a Indonésii hrozí kontaminace jedovatým arsenem. Chemický prvek, který může způsobit rakovinu a další nemoci, se sice v přírodě vyskytuje velmi málo, mezinárodní skupina vědců, která zkoumala geologické jevy a chemické složení půdy v Jihovýchodní Asii ale upozorňuje, že se v regionu objevuje několik míst, kde rapidní nárůst výskytu arsenu hrozí. Jejich studii dnes uveřejnil časopis Nature Geoscience.

Polokovový Arzen, který je bez chuti a zápachu, se dostává do vody z přírodních ložisek v půdě nebo z průmyslové či zemědělské činnosti. Je jedovatý, pokud se konzumuje ve velkých dávkách, ale i menší množství může způsobit rakovinu, problémy s kůží a narušení srdečního rytmu. Vyskytuje se hlavně v pitné vodě. Ročně způsobí zdravotní problémy více než 130 milionům lidí v sedmdesáti zemích světa. Nejvíce zasaženou zemí je Bangladéš, kde statisícům lidí hrozí smrt kvůli rakovině plic, močového měchýře nebo kůže.

Nyní vědci objevily kontaminaci i v podzemních vodách Barmy v oblasti delty řeky Iravadi, kterou nedávno postihl ničivý cyklon Nargis. Ohrožení arzenem zde překračuje limity Světové zdravotnické organizace (WHO). „Když se podíváte na naše údaje, zjistíte, že spodní vody jsou ohroženy arzenem. To samozřejmě vyvolává velké obavy,“ řekl jeden z pěti autorů studie Michael Berg, který pracuje ve švýcarském federálním institutu pro výzkum vod v Dubendoru.

Vědci dále zjistili, že ohroženo je i sto tisíc kilometrů čtverečních východního pobřeží Sumatry stejně jako povodí řeky Chao Phraya ve středním Thajsku. V případě Thajska je ale nebezpečí nižší, protože obyvatelé čerpají vodu z větších hloubek.

Ohroženy jsou nejvíce ty oblasti, kde jsou organicky bohaté sedimenty obsahující naplaveniny a jíl. „To jsou velmi mladé sedimenty. Arzen se uvolňuje ze sedimentu jen v mladých vrstvách,“ řekl Berg a dodal, že arzen v půdě, která je mnohem starší, se většinou vymyl. Vědci doufají, že mapy, které připravili, budou pro úřady varováním, aby před budováním studní a dalších vodních zařízení v oblasti braly v potaz velké riziko zamoření arzenem.

Oblasti ohrožené únikem arsenu
Oblasti ohrožené únikem arsenu