Mozek současných dětí se vyvíjí jinak kvůli nedostatku manuální činnosti

Londýn - Vývoj mozku neprobíhá u současných britských dětí tak, jak probíhal dříve. Zpráva z výzkumu doktora Arica Sigmana upozorňuje na to, že se děti nevěnují manuálním pracím ve škole ani doma, místo toho tráví hodně času ve virtuálním počítačovém světě a jejich ruce zahálejí. A zahálejí i některé části jejich mozku.

Práce se dřevem, kovem a další řemeslné úkony, stejně jako hraní na hudební nástroje - to vše zmizelo v nedávné době z mnoha britských škol. Také doma se děti věnují počítačovým hrám, které stále častěji nahrazují manuální činnosti. „Šroubovákovou“ společnost tak nahrazuje společnost „softwarová“, jak upozorňuje zpráva, kterou si nechala vypracovat charitativní organizace Ruskin Mill Educational Trust, provozující tři experimentální školy.

Mladí lidé mohou prostřednictvím rukou zakoušet, jak svět funguje v praxi, a pochopit různé materiály a fyzické procesy. Ruční práce ve skutečném třírozměrném světě je podle zprávy nezbytná pro plný kognitivní a intelektový vývoj jedince. Výzkum však uvádí příklady jedenáctiletých dětí, u nichž jsou některé aspekty poznávací funkce mozku méně vyvinuté. Současně ukazuje, že schopnost mladých inženýrů a učňů porozumět jednoduchým mechanickým problémům upadá.

Tyto závěry podle Sigmana jednoznačně ukazují, že by se měla výuka manuálních prací na školách posílit. Lepší kognitivní dovednosti osvojené manuální prací přinesou lepší manuální schopnosti. Zlepší se ale také například schopnosti v oblasti počítačových návrhů, protože absolventi škol budou mít lepší představu o skutečném světě. Sigman poznamenává, že by měli Britové přestat pohrdat výukou manuálních činností na školách a svůj snobský postoj k nim přehodnotit.