Británie zažívá multikulturní babyboom

Londýn - Velká Británie zažívá podobně jako Česko babyboom. Ve Spojeném království jde ale o babyboom multikulturní. Ženy v Británii mají nejvíc dětí od 70. let. Více dětí než Britky mají ženy z Indie, Pákistánu či Bangladéše. Vliv na vysokou porodnost měl také příliv mladých lidí ze střední a východní Evropy, především z Polska. Od roku 2004 přišlo do Británie asi 700 tisíc Poláků ve věku 20 a více let.

U Britek připadá na jedno manželství či partnerství 1,6 - 1,7 dítěte. U indických rodin či partnerských vztahů je to více než 2,4 dítěte. Britským matkám se rodí 56 procent dětí mimo manželský svazek.

Jeden ze zajímavých sociodemografických trendů je, že zatímco ještě před pěti lety Britky odkládaly první porod na dobu kolem svého třicátého roku, v posledních dvou letech rodí ženy podstatně mladší. Bývá jim kolem 24 či 25 let.

Za tímto omlazením prvorodiček mohou být kroky labouristické vlády, která například prodloužila placenou rodičovskou dovolenou ze 7 na 9 měsíců, zvýšila rodinné přídavky i přídavky na děti. Pozitivní vliv na rostoucí porodnost má také stále úspěšnější léčba neplodnosti.

Zhruba 23 procent dětí se nyní ve Velké Británii rodí imigrantkám. Sociologové předpokládají, že tento trend v budoucnosti dále poroste. Prognózy říkají, že v roce 2030 se nejméně třetina dětí bude rodit matkám, které do Británie přišly ze zahraničí.   

Miminko ve speciální závěsné síti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24