Přiznání německých genetiků: Naši předchůdci pomáhali nacistům

Berlín - Němečtí genetici dnes poprvé oficiálně přiznali, že jejich profesní předchůdci pomáhali Hitlerově administrativě při přípravě zákonů o nucené sterilizaci lidí s dědičnými chorobami, a nesou tak vinu na utrpení statisíců lidí. Německá společnost pro lidskou genetiku, která badatele z tohoto oboru sdružuje, dnes v prohlášení uvedla, že genetici počátkem 30. let pomáhali nacistům s vědeckým zdůvodněním nelidských zákonů, a tím se zpronevěřili svému vědeckému poslání. Zákony postihly všechny, kdo nepocházeli z "čisté" árijské rasy.

Zákon o zamezování přenosu dědičných vad na potomky začal v nacistickém Německu platit v červenci 1933. Podle něj se museli podrobovat povinné sterilizaci například lidé s vrozenou duševní vadou, s dědičnou slepotou, hluchotou nebo schizofrenií. Podle odhadů se nucené sterilizaci muselo podrobit téměř půl milionu lidí, tisícovky z nich při sterilizačních operacích zemřely.

Nacisté včele s Hitlerem byli při prosazování těchto názorů ovlivnění myšlenkami eugeniky, sociálně-filosofického směru, který studoval metody, jak dosáhnout co nejlepšího genetického fondu člověka, v nacistickém pojetí „vyčištění rasy“. A právě k zabránění přenosu dědičných chorob na další generace měly nehumánně koncipované zákony přispět.

Současní němečtí genetici, kteří se nyní spolu se svými kolegy účastní mezinárodního kongresu v Berlíně, chování svých předchůdců odsoudili. Podle nich vědci nacistickému režimu pomohli s poskytnutím potřebných argumentů, i když už při tehdejší úrovni znalostí o lidské genetice museli vědět, že jsou lživé. „Jednání lidských genetiků je tím nepochopitelnější, že i při tehdejší úrovni znalostí v genetice byla biologická nesmyslnost eugeniky zcela zřejmá,“ stojí v prohlášení.

Zákon, na jehož přípravě se tehdejší vědci a lékaři podíleli, je prý důkazem naprostého morálního i vědeckého selhání. Kromě lidí s dědičnými chorobami nařizovalo nacistické Německo i sterilizaci tělesně a mentálně postižených.