Ruské tanečníky mohl oslepit i odražený paprsek

Moskva/Praha - Za to, že laserová show na hudebním festivalu v ruském Vladimiru nevratně poškodila zrak mladých lidí, může pravděpodobně změna počasí a chyba organizátorů, shodují se odborníci. "Nesporně to je nedbalost," říká Luděk Pekárek ze Státního zdravotního ústavu. Dále dodává: "Pokud došlo k nějaké prudké změně počasí a nastal shon, aby se ti lidé schovali, bylo třeba ten laser okamžitě vypnout."

„Přestože laser tohoto typu má třeba jen 50 wattů, což není ani jako žárovka, tak jeho vlastnost, jako u většiny laserů, je v tom, že paprsky vycházejí rovnoběžně. Jestliže dopadnou na oko, soustředí se na sítnici do toho, čemu se říká lidově bod - není to přímo bod, je to velice malá skvrnka - a sítnici spálí,“ vysvětluje Pekárek.

Že podobné lasery, jaké byly v Rusku použity, nesmí zasáhnout oko, je podle něj známá věc. A ti, kteří s laserem manipulovali, si toho museli být vědomi. I při mnohem menším poškození, než jaké utrpěli mladí tanečníci, se totiž oko těžko vrátí do původního stavu.

Jak přesně ale tragický incident proběhl, není zatím jasné. Informací z Ruska totiž není mnoho. „Není vyloučené, že to nebyl přímý zásah, ale bylo tam něco jako zrcadlo, tedy kovový rovinný předmět, který mohl paprsek při tom zmatku, který vznikl, odrazit zpátky do publika,“ uvažuje Pekárek. I odražený laserový paprsek totiž může být velmi nebezpečný.

V Česku existují závazná ustanovení, jak je možné s laserem zacházet, od roku 1982. Posledních 9 let přitom platí přísné vládní nařízení o neionizujícím záření, kam spadají i lasery.