Sarkozy: Irsko bude muset zopakovat referendum o Lisabonské smlouvě

Paříž - "Irové budou muset znovu hlasovat," prohlásil dnes před zraky francouzských poslanců prezident Nicolas Sarkozy. Narážel tak na irské NE v referendu o ratifikaci Lisabonské smlouvy z 12. června. Celý schvalovací proces nové unijní reformní smlouvy se tehdy dostal do slepé uličky. Prioritou Francie, která nyní unii předsedá, přitom je ratifikaci úspěšně dokončit.

Lisabonská smlouva může vstoupit v platnost teprve poté, co ji ratifikují všechny členské státy. Když Irové v referendu dokument odmítli, zdálo se, že je celá smlouva mrtvá. Objevily se ale názory, že pokud by Irsko bylo jedinou zemí, která smlouvu neratifikuje, mohla by unie na Iry zatlačit, aby referendum zopakovali. Tato varianta se, zdá se, zamlouvá i Sarkozymu, který o dokončení schvalovacího procesu během předsednictví Francie hodně stojí.

S konáním nového referenda v Irsku ale řada evropských politiků nesouhlasí, prý by to bylo porušení demokracie.

Zamítnutí Lisabonské smlouvy znemožní další rozšiřování unie

Sarkozy se vydá 21. července do Dublinu, kde chce o dalších možných krocích jednat s irskými představiteli. Ti mu budou muset vysvětlit, proč Irové smlouvu v referendu odmítli a jaké nabízejí řešení.

„Budu vetovat jakékoli rozšiřování unie, dokud nevzniknou nové instituce,“ upozornil dále Sarkozy, který již několikrát zdůraznil, že zamítnutí smlouvy by zamezilo dalším zemím přičlenit se k unii.