MMF uznal samostatnost Kosova a zváží jeho členství

Washington - Mezinárodní měnový fond dnes uznal odštěpení Kosova od Srbska a jak uvedl v dnešním sdělení, bude se v "patřičné době" zabývat jeho žádostí o členství. MMF je tak z hlavních mezinárodních institucí první, která takovýto krok k nejmladšímu státu Evropy učinila. Na postavení Srbska se tím podle MMF nic nemění a jeho kvóta ve fondu zůstává zachována, stejně jako jeho aktiva a pasiva vůči MMF. Kosovo si již zažádalo o členství i ve Světové bance, která by se měla po dnešním rozhodnutí MMF touto věcí také začít zabývat.

„Bylo konstatováno, že Kosovo se oddělilo od Srbska jako nový nezávislý stát,“ uvedl fond. Podle zdrojů agentury Reuters management MMF učinil rozhodnutí po konzultacích se členskými zeměmi, z nichž většina s ním vyjádřila souhlas. Členství v MMF poskytne Kosovu přístup k milionům dolarů úvěrů. Důležitá však také bude legitimita země v očích investorů a dárců, které odrazuje nejistá právní situace země.

Žádost Kosova o členství bude nejprve posuzovat výkonná rada, konečné rozhodnutí se uskuteční hlasováním v radě guvernérů MMF složené z ministrů financí a šéfů centrálních bank 185 členských zemí, přičemž stačit by měla prostá většina. Předpokládá se, že Srbsko a jeho spojenec Rusko, které sedí ve výkonné radě, se budou otázku přijetí Kosova snažit blokovat.

Kosovo dosud uznalo celkem 43 zemí světa, z toho 20 členských zemí Evropské unie, mezi nimi i Česká republika. Srbsko jej nadále považuje za svoji provincii.