Francie má upravenou ústavu, prošla o jeden hlas

Paříž - Francouzský parlament dnes s rozdílem jednoho hlasu přijal ústavní reformu, ke které dal podnět prezident Nicolas Sarkozy. Přijaté změny posilují postavení parlamentu a dávají větší prostor občanské iniciativě. Proti hlasovala socialistická opozice a někteří pravicoví senátoři. Jejich skupina byla ze strany prezidenta před hlasováním vystavena silnému tlaku, případné zamítnutí reformy by totiž bylo první významnou politickou porážkou Sarkozyho na vnitřní scéně. Výsledek je přesto ještě těsnější, než pravicová vláda očekávala.

Ke schválení bylo zapotřebí třípětinové většiny, přičemž se počítaly jen hlasy pro a proti. Pro hlasovalo 539 poslanců a senátorů, proti bylo 357. Potřebná hranice tak byla překonána o jediný hlas. Kromě opozice měla ke změnám výhrady také skupina poslanců a senátorů vládní pravice. Ti byli v posledních dnech vystaveni velkému tlaku ze strany prezidenta a jeho stoupenci a někteří mu podlehli.

Jedná se o nejrozsáhlejší revizi ústavy od jejího přijetí v roce 1958. Týká se skoro poloviny článků. Předseda vlády François Fillon na zasedání zdůraznil podle něj pozitivní dopad revize na postavení parlamentu a vyzval všechny poslance a senátory k odpovědnosti a k „národní soudržnosti“. Opozice však podle očekávání hlasovala proti, protože změny podle ní ve skutečnosti hrají ve prospěch Sarkozyho, nebo jsou nedostatečné. Veřejnost hlavní změny velkou většinou schvaluje.

Reforma mimo jiné omezuje prezidentské mandáty na dva nebo dává parlamentu možnost postavit se proti jmenování šéfů nejdůležitějších státních institucí prezidentem a vládou. Vláda bude musit neprodleně informovat parlament o nasazení francouzských vojáků v zahraničí a získat jeho souhlas k prodloužení takové vojenské operace nad čtyři měsíce. Prezident po americkém vzoru dostane možnost jednou za rok v parlamentu vystoupit.

Mezi další změny patří možnost vypsat referendum z iniciativy části poslanců, senátorů a voličů a možnost, aby kterýkoli občan požádal ústavní radu o prověření souladu kteréhokoli zákona se základními právy a svobodami. Referendum o každém novém rozšíření Evropské unie bude zachováno, ale prezident bude mít za jistých podmínek možnost rozhodnout se pro ratifikaci přijetí nového člena EU parlamentní cestou. Tady je ve hře zvlášť Turecko, jehož přijetí většina Francouzů odmítá.