Dobrovolníci čistí rybník v Českém lese, přenesli tisíc škeblí

Česká Kubice (Domažlicko) - Skupina nadšenců se rozhodla zachránit rybník a jeho biosystém u České Kubice na Domažlicku. Členové občanského sdružení a členové Záchranné stanice živočichů v Plzni tak museli před plánovaným odbahněním z asi hektarového rybníka přenést dočasně do bezpečí přes 1200 rybničních škeblí, 13 raků a pět osiřelých divokých káčat. V rybníku údajně žije i rodina bobrů.

Občanské sdružení rybník koupilo a podařilo se mu získat i státní dotaci 2,6 milionu korun na odbahnění a opravy hráze a odtoku rybníka. V budoucnosti členové sdružení počítají i s dalšími úpravami koryta potoka a další nedaleké malé vodní plochy. Skupinka dobrovolníků tak chce obnovit funkci rybníka a vytvořit z něj prvek ekologické stability a domov pro volně žijící druhy zvířat. Podle místních lidí se rybník nelovil zhruba 20 let a je zanesený bahnem.

Všechny odlovené škeble a raky ekologové přeměřili, zaevidovali a dočasně vypustili do náhradní lokality, než se rybník opraví. „Raků jsme našli jen 13, zřejmě vyhynuli, ale některé škeble byly opravdu veliké jako lidská dlaň,“ těší Valentu. Až dokončí obnovu rybníka, chtěli by se členové sdružení pokusit zpracovat další projekt a získat dotaci i na úpravu potoka a další malé vodní plochy. Betonové koryto by chtěli přeměnit v přírodní se zátočinami.