Katolíci nechtějí antikoncepci

Řím - Více než padesát římsko-katolických skupin poslalo papeži společný dopis, ve kterém žádají o zrušení zákazu antikoncepce. Dopis, který zveřejnil jeden italský list, připomíná, že před čtyřiceti lety vydal papež Pavel VI. encykliku Lidský život. Ta členům římsko-katolické církve antikoncepci upírá. Pisatelé dopisu vyzývají papeže Benedikta XVI. a vrchol církevní hierarchie, aby využili čtyřicetileté výročí od vydání encykliky a zákaz odvolali. Poukazují přitom na to, co zákaz napáchal.

Podle dotčených organizací zákaz postihl zejména chudé země, vedl k rozšíření AIDS a bohatí věřící v západní Evropě se přitom antikoncepčních prostředků nevzdávají. Katoličtí představitelé přitom dělají, jako by to neviděli.

Právě na tento rozpor pisatelé dopisu poukazují a tvrdí, že mohl zapříčinit krizi důvěry v  církev a její představitele, který mnozí věřící pociťují. Proto odesilatelé dopisu žádají o revizi postoje.

Vatikán ale jejich dopis odmítá. Podle padreho Federica Lombardiho z tiskového oddělení papežské stolice došlo k hlubokému nepochopení významu encykliky, která vyzývá věřící, aby sexuální styk nechápali pouze jako činnost vedoucí k potěšení, ale jako výraz hluboké oddanosti a lásky jednoho druhému.