Do řek se dostanou léčiva nebo parfémy, čističky si s nimi neporadí

České Budějovice - Českým řekám hrozí znečištění novými civilizačními látkami, jako jsou například léčiva, složky kosmetických přípravků nebo parfémy. Většina čistíren odpadních vod (ČOV) dokáže odstranit biologické znečištění, ale část těchto nových látek nezachytí. Ty narušují hormonální funkce organismů a negativně působí na jejich rozmnožování.

Na kvalitu vody mají podle odborníků z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Bosňanech stále větší vliv například antikoncepční přípravky, antibiotika, antirevmatika, veterinární léčiva, složky pracích prášků, kosmetických a drogistických přípravků a pesticidy. „Hlavním vstupem těchto látek jsou komunální odpadní vody, třeba výtoky z čistíren odpadních vod,“ uvedl vedoucí oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb Tomáš Randák.

Dosud se účinky těchto látek nesledovaly, vědci ve Vodňanech proto nyní zjišťují jejich koncentrace ve vodě a otestují jejich účinky. Vzhledem k vzrůstající spotřebě léčiv a chemikálií předpokládají, že příliv těchto látek do vody se zvyšuje. Proto doporučují lidem, aby se v místech, kam ústí ČOV, nekoupali ani tam nechytali ryby. Řada civilizačních látek může mnohem více ovlivňovat organismy než těžké kovy a jiné cizorodé látky, kterých nyní v řekách díky čistírnám ubývá.

Civilizační látky zůstávající ve vodě jsou zřejmě jednou z nejzávažnějších příčin poruch plodnosti ryb i jiných živočichů včetně člověka, protože působí na hormonální soustavu. „Chceme spolupracovat i na vývoji čistírenských technologií, které by byly schopny tyto látky eliminovat jak v úpravnách pitné vody, tak v čistírnách odpadních vod,“ dodal Randák.

Odborníci letos zkoumali vodu a vzorky ryb v desítce lokalit na horních tocích řek. Někde podle nich připomíná chemický koktejl. Překvapivě je situace z tohoto hlediska horší na menších tocích než v místech, kde už má řeka víc vody. V horních tocích jsou totiž vody vypouštěné z čistíren méně naředěné. „Velmi překvapivé byly poměrně vysoké nálezy antibiotik a antirevmatik v lokalitách pod ČOV,“ upozornil Randák.

Pracovníci vodňanského ústavu dva roky pracují také na projektu, který se zabývá kontaminací ryb ve významných rybářských revírech. Výsledky svého výzkumu představí na prvním mezinárodním workshopu zaměřeném na vodní toxikologii a biomonitoring, který se bude konat ve Vodňanech od 27. do 29. srpna za účasti vědců ze 16 zemí.