Rusko nemá skutečný zájem přerušit spolupráci s NATO

Praha – Neexistenci skutečné opozice a návrat k sovětským poměrům naznačilo dnešní hlasování ruského parlamentu o uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie na Gruzii podle politologa Michaela Romancova z pražské Metropolitní univerzity.

Rusko se uznáním nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie pokouší pomstít západu za nedávné osamostatnění Kosova vůči Srbsku. Ruští politici srbský a gruzínský případ srovnávají. Podle redaktora Českého rozhlasu Libora Dvořáka však takové přirovnání není zcela vhodné. Demografická situace a postavení srbské menšiny v Kosovu je odlišné od postavení té gruzínské v Jižní Osetii a Abcházii.

Přerušení spolupráce s NATO, které opakovaně vyhlásilo Rusko, je podle většiny pozorovatelů spíše snahou o získání lepší vyjednávací pozice. „Je to něco, co je určeno ruskému voliči,“ uvádí Michael Romancov. Rusko totiž spolupracuje s Aliancí v široké řadě oblastí, ze kterých profitují obě strany a Rusové nemají reálný zájem situaci změnit.

Gruzii považuje Rusko za volné území, kam může jeho armáda kdykoli volně vstoupit. Podle Romancova je proto reálné, že se do země ruští vojáci opět vrátí, jak Kreml vyhrožoval v reakci na připlutí americké válečné lodi do Gruzie.