V Berlíně bude památník vyhnání

Berlín - Německá vláda dnes definitivně schválila projekt památníku v Berlíně, který by vhodným způsobem připomínal poválečné vysídlení Němců z východní Evropy a jeho oběti. Památník ve formě
výstavního a dokumentačního střediska má spravovat nově vytvořená nadace Útěk, vyhnání, usmíření. Bude spadat pod Německé historické muzeum. Rozhodnutí německé vlády přišlo až v okamžiku, kdy koncepce projektu začala být vyvážená a kdy se s ní smířili Poláci.

Praha i Varšava v minulosti proti projektu na památník protestovaly, šlo tehdy o návrhy takzvaného Centra proti vyháněním, ve kterém se angažoval především německý Svaz vyhnanců v čele s kontroverzní Erikou Steinbachovou.

Vysídleneckým svazům ale vládní návrh nestačí. Rozhodly se proto vybudovat vlastní muzeum vyhnání. Bude stát v Mnichově a záštitu nad ním převezme bavorská vláda.

Německý ministr kultury Bernd Neumann prohlásil, že tímto krokem vláda splnila svůj závazek z koaliční smlouvy vybudovat v Berlíně viditelné znamení proti útěku a vyhnání.

Pro letošek Spolkový sněm na projekt uvolnil 1,2 milionu eur (asi 30 milionů Kč), v období 2009 až 2011 počítá s 2,5 miliony eur (asi 62 milionů Kč) ročně. Památník bude umístěn poblíž Postupimského náměstí v centru Berlína.

Expozice nebude jen o vyhnaných Němcích

Na osud Němců z východní Evropy má expozice klást hlavní akcent, má se ale údajně zaměřit i na další nedobrovolné přesuny obyvatelstva ve 20. století, „mezi nimi i na ty, které zorganizovali Němci“.

V souvislosti s památníkem se bude 12. prosince konat vědecké sympozium Útěk, vyhnání a usmíření, na nějž budou přizváni i zahraniční odborníci, především od východních sousedů Německa. Z nich by pak měl být vytvořen okruh poradců památníku.