EP vyzval k zákazu klonování zvířat pro potravinářské účely

Štrasburk - Evropský parlament Evropskou komisi k zákazu klonování zvířat pro potravinářské účely. EP přijal usnesení poměrem hlasů 622:32:25. Jeho prostřednictvím žádají poslanci úplný zákaz klonování zvířat pro potravinářské účely, stejně jako zákaz dovozu klonovaných zvířat a výrobků z nich. Text usnesení zohledňuje obavy řady evropských odborníků, kteří se obávají zdravotních rizik spojených s využíváním klonovaných zvířat v potravinářském průmyslu. Výrobky z klonovaných zvířat se sice v současnosti nikde na světě neprodávají, podle odborníků by se ale na trhu mohly objevit do roku 2010, uvedli europoslanci.

Návrh usnesení, které k hlasování v plénu předložil britský poslanec Neil Parish ze Skupiny Evropské lidové strany a Evropských demokratů, se točí kolem dvou hlavních argumentů pro zákaz.  

Evropská skupina pro etiku uvedla, že s ohledem na současnou vysokou míru utrpení a zdravotních problémů náhradních matek a živočišných klonů vážně pochybuje o tom, že klonování zvířat za účelem výroby potravin je eticky odůvodněné. Nevidí přesvědčivé argumenty, které by výrobu potravin z klonů a jejich potomků ospravedlňovaly.

Androula Vassiliou, komisařka odpovědná za bezpečnost potravin, uvedla, že Komise bedlivě sleduje nejnovější vývoj v této oblasti. Účinnost klonování se sice za posledních několik let výrazně zlepšila, i nadále ale existují významná rizika pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Komise v současné době zvažuje kroky, které by měla v této oblasti učinit, a zohledňuje přitom etické otázky. Chce také letos na podzim provést mezi obyvateli EU průzkum veřejného mínění, aby zjistila jejich názory na téma klonování.

Další argument spočívá v tom, že klonování by výrazně snížilo genetickou různost populací hospodářských zvířat. Tím by prý vzrostla pravděpodobnost, že celá stáda zdecimují nemoci.

Co chtějí europoslanci:

► Zákaz klonování zvířat za účelem výroby potravin

► Zákaz chovu klonovaných zvířat nebo jejich potomků

► Zákaz přístupu na trh masným a mléčným výrobkům pocházejícím z klonovaných zvířat nebo jejich potomků 

► Zákaz dovozu klonovaných zvířat, jejich potomků, stejně jako i spermií a embryí klonovaných zvířat nebo jejich potomků, a dovoz masných a mléčných výrobků pocházejících z klonovaných zvířat nebo jejich potomků.

Proti výzvě k zákazu klonování zvířat pro potravinářské účely hlasovali čeští europoslanci ODS, kteří jsou v EP členy Skupiny Evropské lidové strany a Evropských demokratů, tedy stejného uskupení jako předkládající poslanec Neil Parish.

Případný zákaz by podle nich byl útokem na svobodu vědeckého bádání a vedl by k dalšímu odchodu vědců do USA a jiných států světa.

Hynek Fajmon /ODS, ELS-ED/ je přesvědčený, že zákaz obchodování s těmito výrobky povede k dalším obchodním sporům v rámci Světové obchodní organizace.