Ultrazvuk dodá kontaktu s počítači „hmat“

Tokio - Ultrasonické vlny dokáží vytvářet neviditelné předměty vznášející se ve vzduchu. Pokusy v haptice, využívání hmatu v interakci s počítačem, byly dosud omezeny na rukavice a proměnlivé povrchy. Popularitu podobných pokusů potvrzuje i obliba vibrujících ovladačů k herním konsolím. Zařízení vyvinuté v Japonsku využívá k dalšímu kroku na této cestě zhuštěných ultrazvukových vln.

Zvuk je tlaková vlna. Při střetu více takových vln se v prostoru vytváří „pevné“ body. A z nich mohou vznikat celé předměty. Japonské zařízení také díky kameře snímající pohyby ruky dovoluje s objekty manipulovat.

Zatím systém nabízí jen vertikální tlak, zdokonalením by se ale měly zostřit kontury předmětů a realizovat jejich plná plastičnost. Možnosti využití v multimédiích, herním designu, ovládání počítačů nebo například inženýrství a umění jsou obrovské.

V kombinaci s pokročilými metodami holografického zobrazování by systém mohl vytvářet viditelná a hmotná virtuální prostředí. Jediným omezením v hustotě vytvářených předmětů je nebezpečí poškození sluchu příliš silným nebo hustým ultrazvukem.