V Řeži se budou vyvíjet jaderné reaktory čtvrté generace

Řež - Na projektu reaktorů čtvrté generace bude spolu s australskými vědci pracovat Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Reaktory čtvrté generace se předpokládají nasadit v roce 2030 až 2040. První sodíkem chlazený demonstrační reaktor bude uveden do provozu v Evropě pravděpodobně kolem roku 2020. Plány vědců si dnes přijel vyslechnout i premiér Mirek Topolánek.

Dnes provozované reaktory třetí generace jsou založené na chlazení vodou. „Voda má své výhody i nevýhody. U reaktorů, kde potřebuje větší účinnost, se musíme obrátit k jiným chladivům. Jsou to například plyny jako hélium a kysličník uhličitý, nebo tekuté kovy,“ řekl ředitel divize reaktorových služeb Jan Kysela.

Nové typy reaktorů by měly zajistit otázky budoucího zajištění energie. Při jejich výzkumu si vědci definovali čtyři hlavní oblasti. „První je vysoká bezpečnost a spolehlivost, druhou věcí je minimalizace odpadu, ekonomičnost reaktoru a poslední věcí je, aby reaktory byly odolné proti zneužití z hlediska ochrany jaderných materiálů,“ popsal Kysela.

Nové reaktory čtvrté generace by podle premiéra Mirka Topolánka měly vyhovovat i Straně zelených. "Jsou to reaktory vysoké účinnosti, které
zabezpečí elektrickou energii pro další generace," dodal. Premiér to řekl při dnešní návštěvě ústavu a zároveň slíbil podporu projektům, které pracovníci v Řeži připravují.

Topolánek: Jaderný výzkum potlačován nebude

Při prohlídce nového technologického centra se Topolánek seznámil mimo jiné s přípravou projektu solného reaktoru s využitím pro spalování použitého paliva, vodíkovou energetiku a vysokoteplotní aplikace. Řediteli ústavu Aleši Johnovi během návštěvy navíc slíbil, že jaderný výzkum nebude v žádném případě potlačován a že podpoří příslušný projekt, čerpající peníze ze strukturálních fondů.

V Česku fungují dvě jaderné elektrárny, které mají dohromady šest reaktorů. Podle odborníků má republika v současné době elektřiny dost, počítá se ale, že kolem roku 2012 už bude schopná zásobovat pouze sama sebe, bez dalšího exportu.

Československo bylo špičkovým pracovištěm ve výzkumu a výrobě reaktorů. V Rusku jsou dodnes v provozu parogenerátory vyvinuté v Brně. „Panu premiérovi chceme ukázat, že na tuto oblast navazujeme,“ uzavřel Kysela.