Horní Rakousy opět žalují Temelín

Vídeň - Horní Rakousy podaly dnes u Evropské unie námitku proti případné dostavbě dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Jako hlavní důvod uvádí rakouská spolková země rozpor českého práva s unijním: výsledky takzvané zkoušky ekologické slučitelnosti, kterou podobná dostavba vyžaduje, nejsou podle českých zákonů pro rozhodnutí stavebního úřadu závazné, ačkoli by podle unie být závazné měly.

Zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober a hornorakouský pověřenec pro příhraniční jaderné elektrárny Radko Pavlovec na společné tiskové konferenci v Linci připustili, že program české vlády s dostavbou Temelína nepočítá. Podezírají však český energetický gigant ČEZ, že chce využít nejasné právní situace a dostavbu připravit. Na rozpor českého práva s unijním ohledně zkoušky ekologické slučitelnosti už prý českou vládu upozorňovala a nápravu urgovala i Evropská komise.

Horní Rakousy proto najaly experty na vypracování námitky, spočívající na třech argumentech. První tvrdí, že Česko novu elektrárnu nepotřebuje, ale „výstavbou nových bloků chce jen Evropu zaplavit svým levným atomovým proudem“. Podle druhého argumentu chybí přesný technický popis předpokládaného typu reaktoru k výstavbě. Debatuje se totiž o čtyřech typech, ale žádný z nich není zatím nikde v trvalém provozu. Třetí námitka se týká neexistence definitivního úložiště jaderného odpadu.