Rozšíří se Rada bezpečnosti OSN?

New York - Valné shromáždění OSN by mělo od příštího února jednat o rozšíření Rady bezpečnosti o nové stálé členy. Podle diplomatů jde o historickou možnost utvořit z rady orgán, který by lépe reprezentoval současné světové uspořádání.

Momentálně má Rada bezpečnosti pět stálých členů - Velkou Británii, Čínu, Francii, Rusko a Spojené státy. Ti mají právo veta. Deset nestálých členů volí Valné shromáždění OSN na dvouleté období, v současné době to je Belgie, Burkina Faso, Chorvatsko, Indonésie, Itálie, Jihoafrická republika, Kostarika, Libye, Panama a Vietnam.

Složení rady odpovídá výsledkům 2. světové války. Za posledních 60 let se ale podle analytika Jana Eichlera objevila na světové scéně řada významných aktérů, jako je například Japonsko nebo Německo. Zároveň by v radě měla být například zastoupena i Latinská Amerika nebo Afrika. To je právě kámen úrazu, protože není jasné, který ze států by to měl být, řekl Eichler ve Studiu ČT24. Hlavními kandidáty na nové křeslo stálého člena Rady bezpečnosti jsou - vedle Japonska a Německa - Indie, Brazílie a jedna z afrických zemí.

Rozšiřování Rady bezpečnosti plánovala OSN už v roce 1993. Komise, jež se plánu chopila, však narazila na odpor Itálie, která nesouhlasila se stálým členstvím Německa. Pákistán zase odmítal členství Indie a Argentina nesouhlasila s členstvím Brazílie.

Jak ve Studiu ČT24 uvedl Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze, proces rozšiřování bude velmi dlouhý, mohl by trvat i několik let a je otázka, zda k rozšíření nakonec vůbec dojde. Je to především proto, že stálí členové Rady bezpečnosti mají právo veta. Broža poukazuje na to, že za posledních 60 let nedošlo k žádné zásadnější změně - jen v roce 1965 byla rada rozšířena ze šesti nestálých členů na deset, v roce 1971 křeslo náležící Číně přešlo z tchajwanské Čínské republiky na Čínskou lidovou republiku a v roce 1991 Rusko převzalo křeslo po rozpadlém Sovětském svazu.

Podle zástupců OSN nebude těžké přesvědčit o rozšiřování Rady bezpečnosti potřebné dvě třetiny ze 192 členských států. Je však třeba dohodnout konkrétní model přijetí nových členů. Návrhů je několik, podle některých by noví členové například neměli dva roky právo veta.

Včera bylo zahájeno 63. zasedání Valného shromáždění

V úterý bylo v New Yorku zahájeno 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Jeho předsedou byl už na jaře zvolen bývalý nikaragujský ministr zahraničí a katolický kněz Miguel d'Escoto. Pro Českou republiku je letošní valné shromáždění o to významnější, že v první polovině příštího roku bude na půdě OSN vystupovat v roli předsednické země Evropské unie. Čeští diplomaté budou při jednáních prezentovat unijní stanoviska a formulovat společné evropské závěry a doporučení.

Vlajka OSN před sídlem v New Yorku
Vlajka OSN před sídlem v New Yorku
Více fotek
  • Vlajka OSN před sídlem v New Yorku autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/416/41511.jpg
  • Vlajky před sídlem OSN v New Yorku autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/416/41510.jpg
  • Budova OSN v New Yorku autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/416/41508.jpg