EK chce na jatkách „strážce milosrdné smrti“

Brusel - Evropská komise dnes představuje svůj nový návrh na vznik zákonné úpravy, která by zajišťovala, že na jatkách budou zvířata trpět co nejméně. Dění na jatkách se totiž řídí zastaralými pravidly z roku 1993, a to se Evropské komisi nelíbí. Na každých jatkách by měl nově být povinně jakýsi "strážce milosrdné smrti", který by dohlížel na to, aby zvířata netrpěla zbytečně.

I další pracovníci jatek by měli mít certifikáty humánního způsobu zabíjení zvířat. Tyto certifikáty by bylo nutné každých pět let obnovovat. Měnit by se měly i technické standardy. Také by měla vzniknout jakási centrála v každé zemi, na kterou by byla všechna jatka napojena. Ta by v případě potřeby ihned informovala o epidemiích jatečních zvířat apod.

Jak podotkla zpravodajka ČT v Bruselu Eva Hrnčířová, Česko se bát nemusí, o své zabíječky nepřijde. Nová nařízení se vztahují pouze na regulérní jatka, tedy ne na zvířata chovaná doma.

Během posledních 15 let se podle euroúředníků také změnil způsob, jak se občané dívají na zabíjení zvířat. V každém státě jsou jiná pravidla a nebo se nedodržují žádná. „V konečném důsledku tak Evropská komise sleduje jediný cíl: zajistit spotřebitelům co nejkvalitnější maso,“ uzavřela Eva Hrnčířová.

Jako o všech nařízeních Evropské komise, i o tomto návrhu bude ještě hlasovat Evropský parlament. Pak ho ještě musí schválit všechny členské státy.

Na jatkách každý rok zemře 360 milionů prasat, ovcí, koz a dobytka. Počet usmrcených kusů drůbeže se počítá v miliardách. Dalších 25 milionů zvířat zemře nikoliv kvůli masu, ale kvůli své kožešině.