Benedikt XVI. se zastal kontroverzního papeže Pia, působícího za II. světové války

Vatikán - Papež Benedikt XVI. se postavil za svého kontroverzního předchůdce Pia XII. Ten je obviňován z toho, že za druhé světové války přivíral oči nad vyvražďováním Židů a nepokoušel se je veřejně před nacisty ochránit. Podle Benedikta Pius jednal na jejich obranu přímo i nepřímo a za daných okolností často skrytě a v tichosti. Papež dodal, že doufá, že předsudky proti Piovi budou překonány. Podle BBC jde o dosud nejsilnější obranu Pia XII. ze strany Vatikánu.

„Pius ukázal odvahu a otcovskou horlivost ve snaze zachránit Židy,“ prohlásil Benedikt. „Kdykoli to šlo, snažil se jim pomáhat přímo nebo skrz instrukce, které dával svým podřízeným nebo katolickým kostelům.“ Pius podle současného papeže dokázal zabránit nejhoršímu a zachránit největší možné množství Židů. Před nacisty prý ochránil několik set tisíc lidí, někteří historici toto číslo odhadují až na 800 000.

Blahořečený kontroverzní papež

Pius byl papežem v letech 1939 až 1958. Vatikán už začal proces, který by vedl k jeho blahořečení. Mnoho židovských skupin a historiků ho ale stále kritizuje za to, že se otevřeně nepostavil proti „konečnému řešení“, které stálo život šest milionů Židů. Řada autorů ho ve svých dílech obviňuje, že o holocaustu věděl, ale tajil ho a nic proti němu neudělal a nazývá ho antisemitským papežem.

Jiní autoři jsou opačného názoru a upozorňují, že jeho rozhodnutí o holocaustu mlčet bylo taktické a vycházelo z úvahy, že prací „v podzemí“ může pomoci většímu množství lidí. Objevují se i názory, že kdyby papež tehdy promluvil, přineslo by to smrt tisícům dalších Židů i katolíků. Pia navíc ocenila řada židovských osobností jako Albert Einstein nebo izraelská premiérka Golda Meirová.

Piovi obhájci upozorňují na diplomatické aktivity papeže, kdy se Židům pokoušel najít nové útočiště, a na fakt, že Židy pomáhal ukrývat před nacisty. Papež podle nich kritizoval holocaust nepřímo, když veřejně odsoudil rasismus a pronásledování lidí kvůli jejich etnickému původu.