Vizionář informačních technologií vidí roli internetu jasně

Praha - Informační technologie jsou klíčem k řešení mnoha problémů lidstva. Viceprezident společnosti Google Vinton Gray "Vint" Cerf si od internetu slibuje, že bude v budoucnu hrát  významnou roli například v boji proti následkům klimatické změny. Cerf, který bývá  označován za "otce internetu", tak nastínil budoucnost internetu v  interview u příležitosti návštěvy Prahy. Za jeden z nejpalčivějších problémů pak označil systém přidělování IP adres.

„Nynější verze systému IP adres je stále běžící experiment z osmdesátých let,“ vysvětluje Vint a dodává: „Dnes máme IP adresy pro zhruba 4 miliardy počítačů. Do roku 2010 by měla být dominantní šestá verze systému IP adres, fungující již dnes. Ta zajistí několik miliard IP adres.“

IP verze 6 má vyřešit nedostatek IP adres, především však dodat hierarchii jejich přiřazování na systematičnosti a logice. Agenturám zodpovědným za vývoj internetu jde podle Cerfa především o udržení přístupnosti a otevřenosti sítě.

Obavy z otevřenosti internetu a případných nebezpečí z toho plynoucích Cerf přiznává, ale připomíná že nevhodné a nebezpečné informace se šíří všemi médii. Internet je médiem nejotevřenějším, vyžaduje proto od každého uživatele co nejdůraznější volbu mezi užitečnými a zbytečnými informacemi.

Do našeho způsobu užívání internetu by měla brzy zasáhnout technologie dovolující využívat hmatového rozhraní. Tyto nové možnosti by mohla otevřít například rukavice s tlakovými senzory nebo nedávno představená utlrazvuková zařízení.

Internet v hindštině a čínštině

„Internet se zatím dostal jen ke 13 procent obyvatel Asie. V Americe penetrace dosahuje 2/3 populace. Přesto je již nyní na internetu několikanásobně více asijských než západních uživatelů. Trend bude dále vzrůstat. Odborníci během posledních desetiletí zjistili, že internet utvářejí především jeho koncoví uživatelé. Internet budoucnosti proto bude asijský,“ vysvětlil Vint budoucnost sítě na své přednášce Internet v roce 2035. Role Evropy je ve vývoji internetu zanedbatelná.

Světová síť se kulturní změně přizpůsobí během několika let, pro dosud západní a anglocentrické prostředí to bude šok.

„Oblast východní Evropy do rozvoje internetu skoro nezasahuje. V budoucnu se bude navíc potýkat s dlouhodobým snižováním populace a nebývalou potřebou dovážet pracovní sílu i elektroniku,“ řekl držitel Turingovy ceny ke geopolitické oblasti, do které se řadí i Česká republika.

Boj s klimatickou změnou

Cerf si od internetu slibuje, že bude hrát významnou roli v boji proti následkům klimatické změny. Dokonalejší globální propojení videokonferencemi a rychlejší přenosy dat sníží potřebu cestování, větší propojení a operační výkon počítačů pak sítím zajistí roli v efektivnějším plánování a využívání zdrojů.

Informační technologie ale budou muset řešit i vlastní energetickou náročnost, která stále roste. Moderní počítače, především notebooky a další přenosná zařízení, využívají stále vzácnější suroviny. Těch ve světě nebezpečně ubývá a poslední větší ložiska má k dispozici Čína, které se tak do rukou dostává další nástroj k ovlivňování světového hospodářství. Vývoj počítačů se tak bude možná muset zpomalit a nechat se „omezit“ lépe dostupnými zdroji.

Internet by měl v budoucnu lidstvu především sloužit. Ale i v tom případě, že se podaří vyřešit jeho vlastní obtíže stále ještě existují oblasti, ve kterých by mohl být přítěží. Již dnes významně přispívá k informačnímu přehlcení společnosti, mění náš způsob vnímání i komunikace a mimo jiné přiživuje různé civilizační poruchy. Z internetu se stal divoký a neutěšený společník. K jeho ovládnutí a správnému využití bude potřeba nových způsobů výuky a práce s uživatelem, mimo jiné i změna ve vnímání technologií a jejich role v našem životě. V budoucnu bude mít díky přenosným zařízením internet každý neustále s sebou - 70 % světové populace a díky více přístrojům na jednoho obyvatele až 150 % populace v západních zemích.