Boj proti terorismu nebude omezovat svobodu projevu

Brusel - Poslanci Evropského parlamentu přijali dvě zprávy v oblasti boje proti terorismu a ochrany osobních údajů. Europoslanci souhlasí s přijetím opatření, která mají usnadnit prevenci radikalizace. Do evropského práva by se tedy měly dostat hned tři nové trestné činy: veřejné podněcování ke spáchání teroristických činů a nábor a výcvik k terorismu. Poslanci současně ale připomínají, že je nutné respektovat svobodu projevu, a to i v případech, kdy se jedná o kontroverzní názory na citlivá témata, včetně terorismu.

Zprávu o boji proti terorismu, kterou dnes Parlament přijal poměrem hlasů 556:90:19, vypracovala francouzská europoslankyně Roselyne Lefrançoisová. Poslanci EP považovali v první řadě za nutné vyjasnit pojem „veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu“.

To je podle zprávy chápáno jako „šíření nebo jiné zpřístupnění zprávy veřejnosti jasně a záměrně obhajující spáchání trestného činu“. Oproti návrhu Komise, který zmiňoval jakékoli byť hypotetické nebezpečí spáchání trestného činu, poslanci ve svém návrhu upřesnili, že takovéto jednání musí představovat „jednoznačné nebezpečí“.
 
Poslanci kromě toho do celého textu doplnili jasné záruky, pokud jde o ochranu základních svobod a především svobodu projevu. Návrh Parlamentu odkazuje také na Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu z roku 2005, kterou by rozhodnutí mělo doplňovat. Poslanci v této souvislosti připomínají, že je nezbytné,  aby všechny členské státy souběžně se vstupem tohoto rámcového rozhodnutí v platnost tuto úmluvu ratifikovaly.