Udělena zvláštní cena Praemium Akademie

Praha - Cena letos zajistila financování výzkumu dvou českých vědců. Během šesti let získají 30 milionů korun. "Kdo prémii obdrží, nemusí se vlastně 6 let starat o financování svého výzkumu," říká předseda Akademie věd Václav Pačes.

Fyzik Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR pracuje na výzkumu fyzikálních zákonitostí v budoucnu využitelných například pro vývoj počítačů nové generace. Chemik Karel Ulbrich z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR pak pracuje na mechanismu cílené molekulární distribuce léků v těle pacientů. Oba obory, počítače a molekulární medicína, jsou v centru zájmu. Financování skrze Praemium Akademie vědcům zajistí dostatek zdrojů a komfort pro jejich další práci.

„Velká část peněz půjde do vybavení laboratoří. Na to se za normálních okolností shání peníze z grantů velmi obtížně,“ říká Tomáš Jungwirth. Podpora je nevšední především tím, že vědci mohou peníze využít na velmi širokou škálu činností. Dosud prémii získalo šest vědců, špiček ve svých oborech.