Papež chce šířit katolickou víru po internetu

Vatikán - Papež Benedikt XVI. požaduje posílení autority katolické církve a kritizuje bezbožnou společnost. S projevem vystoupil na sněmu katolické církve ve Vatikánu. Kdysi hluboce věřící národy podle papeže nyní ztrácejí svou identitu pod škodlivým a destruktivním vlivem moderní kultury. Benedikt XVI. proto plánuje šířit víru, a to nejmodernějšími prostředky, jako je například internet.

„Katolické církvi ubývají věřící i kněží. Lidé jsou čím dál vlažnější k víře,“ popisuje situaci Vědunka Lunardi, spolupracovnice ČRo1 Radiožurnálu v Itálii. Někteří lidé podle papeže označují Boha za mrtvého. Snahy zavrhnout Boha vyústily v aroganci moci, sobectví, nespravedlnost, vykořisťování a násilí, pravil na úvod v římské bazilice svatého Pavla papež.

A tomu chce Benedikt XVI. zabránit. Plánuje tak po celém světě šířit katolickou víru, k čemuž chce využít i ty nejmodernější technologie, jako je například internet. Cílem je přiblížit víru lidem a zintenzivnit aktivitu duchovních.

Benedikt XVI. hovořil v projevu také o ekonomické krizi. Banky podle něj padají, mizejí peníze a jediným pevným bodem zůstává Bůh.

V Římě probíhá sedmidenní četba bible

Kromě toho dnes papež v Římě zahájil sedmidenní četbu bible. Při čtení se bude střídat 2 000 lidí z 50 zemí. Mezi nimi jsou tři bývalí prezidenti, ministři, umělci, sportovci, židé i muslimové, ale i jeden nevidomý, který bude mít exemplář v Braillově písmu, nebo hluchoněmý, jenž bude mít tlumočníka. Každý z nich bude předčítat pět až osm minut.

Na katolickém shromáždění poprvé vystoupí i rabín. Papežovým zvláštním hostem bude duchovní Šear-Jašuv Cohen. Součástí bible je i Starý zákon, který je významným textem židovských věřících, na sedmidenním čtení bible se proto bude hovořit i o židovské interpretaci textů.

Stín na shromáždění biskupů a dalších představitelů katolické církve vrhlo odmítnutí Pekingu umožnit účast čínských katolických biskupů. Čínská komunistická vláda nepovoluje svým katolíkům uznávat papežovu autoritu a nutí je být členy státem podporované katolické organizace. Osm až 12 milionů čínských katolíků je rozštěpeno mezi oficiálně schvalovanou církev a „ilegální“, která je oddaná papeži.

Sněm katolické církve
Sněm katolické církve