Elektrárenské společnosti by si podle Evropského parlamentu měly kupovat emisní povolenky

Lucemburk - Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu dnes projednával energeticko-klimatický balíček a odsouhlasil, že elektrárenské společnosti budou muset od roku 2013 platit za veškeré emisní povolenky, dosud je přitom dostávaly firmy zdarma. Je pravděpodobné, že se poté, až směrnice vstoupí v platnost, promítne nákup povolenek do cen elektřiny. Brusel chce do roku 2020 snížit emise oxidu uhličitého o pětinu. Panují ale obavy, že to poškodí evropský průmysl a stále víc zemí dává najevo, že spěchat se změnami nebude.

Hlasování parlamentního výboru není závazné, nicméně vytváří jakýsi základ pro jednání parlamentu s členskými státy. Ty jsou však v názoru na obchodování s povolenkami rozdělené. Proti kupování povolenek jsou především nové členské země EU včetně České republiky. Jejich energetický sektor je totiž z velké části závislý na uhlí.

Výjimku ovšem udělili členové výboru například hliníkárnám, ocelárnám nebo cementárnám. Podle poslanců by si tyto průmyslové podniky měly kupovat v roce 2013 jen 13 procent emisních povolenek. Postupně by nicméně tento podíl vzrostl do roku 2020 až na 100 procent.

Energeticko-klimatický balíček nyní ještě čeká řádný schvalovací proces. EU se před časem dohodla, že do roku 2020 sníží objem emisí skleníkových plynů o 20 procent. Pokud by se k tomuto cíli připojily i další země světa, unie by prý emise snížila až o 30 procent. Zároveň se zavázala, že zvýší podíl obnovitelné energie na celkové energetické spotřebě na pětinu.

Pokud by v této podobě, kterou navrhuje výbor EP, balíček prošel, EU by podpořila i projekty, jež počítají s ukládáním emisí oxidu uhličitého pod zem.

Tento projekt chystá i ČEZ, ale jeho představitelé dlouhodobě upozorňují, že je to finančně velmi náročná záležitost, na které by se museli podílet různí investoři, nejen firma. Poslanci podpořili možnost, že by unie mohla tyto projekty podpořit miliardami eur, které by získala z prodeje rezervních emisních povolenek.