Buňky varlat jsou možnou etičtější variantou buněk kmenových

Berlín/Londýn - Německo-anglický tým hledá způsob, jak "výrobní" buňky varlat využít k vytváření jakéhokoliv druhu buněk, nejenom spermií. Vědci by tak možná dokázali do jisté míry nahradit kmenové buňky získávané z embryí.

Ve varlatech existují buňky, které jsou jakousi „dospělou variantou“ buněk kmenových, které nacházíme v embryonální tkáni. Jejich účelem je změnit se ve spermie, po určitých úpravách se však mohou změnit v jakoukoliv buňku.

Ačkoliv je podle vědců stále ještě brzy na jakékoliv jasné výsledky, jsou v případě úspěchu možnosti využití obrovské. Buňky přímo z těla nositele by vyrobily jakési bezpečnostní zásoby různých typů buněk, schopných v těle působit bez rizika odmítavé imunitní reakce. Hlavním cílem je získat buňky nervového systému, kostí a srdce.

Již nyní se však objevily závažné problémy. Prvním je určitá genetická nedostatečnost těchto buněk. Jsou totiž již předem geneticky omezené, což by mohlo negativně ovlivnit jejich schopnost změnit se v některé složitější typy buněk. Za druhé jsou zdrojem relativně časté rakoviny varlat a tuto slabinu by mohly přenést i na buňky, které z nich vzniknou.

A v neposlední řadě jde o velmi jednostranný výzkum - z jeho výsledků totiž zatím nebudou moci těžit ženy.