Evropský parlament schválil neoficiální symboly Evropské unie

Brusel - I když unie evropské symboly neprosadila do Lisabonské smlouvy, samotný Evropský parlament dnes schválil tři neoficiální symboly EU - vlajku, hymnu a heslo. V parlamentu tak bude znít Óda na radost, bude zde vlát modrá vlajka s dvanácti hvězdami a ve všech úředních dokumentech bude heslo Jednotná v rozmanitosti.

Podle španělského levicového europoslance Carlose Carnera Gonzáleze jde o politický signál pro občany EU, že evropské symboly jsou nadále živé. Symboly byly zahrnuty do euroústavy, která ale v roce 2005 neprošla v referendech ve Francii a v Nizozemsku. Evropské unii se je poté nepodařilo prosadit do Lisabonské smlouvy, poslanci je tedy alespoň oživili na půdě parlamentu.

„Všichni si pamatujeme modré vlajky se žlutými hvězdami na obrovských demonstracích, které svrhly komunismus a vyslaly tyto země na cestu ke členství v Evropské unii. Všichni si pamatujeme, jak se evropská hymna hrála u Braniborské brány po pádu berlínské zdi,“ připomněl Liberální poslanec Andrew Duff.

Nadšení některých evropských poslanců nicméně nesdílí český europoslanec Jan Zahradil: „Považuji to za poměrně nedůstojné, pokud tímto způsobem věci, které byly z bývalé euroústavy odstraněny, budou takto propašovávány zpátky. Je to jednání, které se dá označit za dětinské.“

Symboly EU

Vlajka

0Je symbolem evropské jednoty a identity. Kruh zlatých hvězd znamená solidaritu a soulad mezi evropskými národy. Počet hvězd (12) nemá žádnou souvislost s počtem členských států. Hvězd je dvanáct, protože číslo dvanáct je tradičním symbolem dokonalosti, úplnosti a jednoty.

Heslo

Mottem Evropské unie je „Jednotná v rozmanitosti“. To znamená, že prostřednictvím EU se Evropané sjednotili ve společném úsilí o mír a blahobyt. Množství různých kultur, tradic a jazyků je pro evropský kontinent výraznou výhodou.

Hymna

Hymnou je Óda na radost. Melodie pochází z Deváté symfonie, kterou v roce 1823 složil Ludvík van Beethoven. Pro závěrečnou větu Beethoven zhudebnil slova, která v roce 1785 napsal Friedrich Schiller. Báseň vyjadřuje Schillerovu vizi o tom, že dojde ke sbratření celého lidstva. Jako evropská hymna se Óda na radost používá beze slov.

Vlajka EU
Vlajka EU