Nevidomým pomáhají nové technologie, přístroje jsou ale často příliš drahé

Praha – Světový den zraku, který dnes probíhá, má připomenout problémy tisíců zcela nevidomých Čechů, kteří jsou odkázáni na bílou hůl, i těch, kteří o zrak přišli částečně. Prestože existuje řada elektronických pomůcek, které mohou pomoci zrakově postiženým lidem, většina jich stále používá klasickou bílou hůl – a to především proto, že nové přístroje jsou příliš drahé.

Nevidomí lidé se musí potýkat s řadou problémů, které zdravého člověka ani nenapadnou. Například zrakově postižení lidé žijící v Praze mají často problém orientovat se ve spletitém prostoru městských ulic, říká Zuzana Dvořáková, ředitelka TyfloCentra Praha, které se snaží pomáhat zrakově postiženým lidem.

GPS navigace pro nevidomé – velká pomoc za velké peníze

Právě s orientací může nevidomým pomoci navigační jednotka – GPS navigace, která odesílá informace o uživatelově poloze do tzv. navigačního centra: „Na základě toho jsme potom schopni uživateli říct, jak vypadá jeho okolí, co ho čeká v nejbližších metrech,“ uvádí koordinátor navigačního centra Boris Breznický. GPS ovšem stojí zhruba 13 tisíc korun, což si řada nevidomých nemůže dovolit ani s podporou, kterou dostává od státu.

Ani navigační přístroj ale nedokáže pomoct vždy, a tak Zuzana Dvořáková připomíná, že je důležité nabídnout zrakově postiženým lidem na ulici pomoc. Těm, kdo se ostýchají oslovit cizího nevidoucího člověka, povzbuzuje: „Musíme si uvědomit, že mluvíme člověk s člověkem. Takže nabídnout pomoc, ale zároveň si uvědomit, že mluvím s člověkem, který tu pomoc třeba nepotřebuje. Stačí počítat s tím, že ten člověk odmítne a ta pomoc neproběhne.“

Elektronické pomůcky nevidomým lidem pomáhají i je baví

Nové technologie zjednodušují lidem s vážným onemocněním zraku i další oblasti života včetně volného času. „Pomůcky zrakově postiženým umožňují se dostat k informacím. Většinu informací zdravý člověk přijímá pomocí zraku – je to až 85 procent informací – a díky pomůckám, které jsou osazeny hlasovým výstupem, případně brailským displejem, se tento deficit snižuje,“ říká vedoucí Tyflokabinetu ČR Jiří Ježek. Díky technickým pomůckám si tak mohou nevidomí lidé poslechnout komentovaný film nebo psát SMS na mobilu s hlasovou podporou a brailovou klávesnicí.

U příležitosti světového dne zraku připravilo TyfloCentrum na Staroměstském náměstí v Praze expozici, v níž si mohou zdraví lidé vyzkoušet, jaké to je, když přijdou o zrak. „Když si člověk vyzkouší, jaké je to pohybovat se v prostředí nebo dělat běžné věci se zavřenýma očima, tak to zanechává – řekla bych – výborné následky. Je potom člověk vnímavější ke svému okolí a dokáže lépe pomoct,“ věří Zuzana Dvořáková.