Hloubky australského moře skrývaly stovky nepoznaných živočišných druhů

Canberra – Skupina vědců, která zkoumala život v moři nedaleko Tasmánie, popsala během roku a půl své práce 274 nových druhů. Většina z nich byli bezobratlí živočiši – koráli, korýši, hvězdice či měkkýši – a houby. Nejvíce z nich žije na oceánském dně v mořské rezervaci Huon. O výsledcích expedice, která skončila letos v dubnu, napsal španělský deník El Mundo.

Vědci z expedice přivezli 418 různých bezobratlých živočichů, nakonec se ukázalo, že dvě třetiny z nich patří mezi dosud nepopsané druhy. Některé jsou specifické tím, že jsou kvůli nedostatku světla v hlubinách oceánu albíni – platí to naříklad o krabech rodu Trichopeltarion.

Vědce při zkoumání přivezených živočichů překvapilo množství měkkýšů. Podle jejich názoru bude nutné doplnit dějiny tohoto druhu fauny. Během pobytu u australských břehů objevili badatelé také nové podmořské hory nedaleko těch, na které se soustředili především, a kolem nichž je od roku 1999 vyhlášena podmořská rezervace. Podmořské hory jsou pro biology zajímavé, protože rozmanitostí svých obyvatel připomínají pozemské tropické pralesy.

Pod vodou narazili průzkumníci na zbytky zmizelých sopek, které se tyčí do výšek 200 až 500 metrů nad mořským dnem. Zmapovali 123 podmořských vrcholů v hloubce 1 000 až 2 000 metrů – z nich bylo osmdesát zcela neznámých.