Muntžak považovaný za vyhynulého stále existuje

Sumatra (Indonésie) – Muntžak sumaterský, kterého biologové považovali za vyhynulého, se po sedmdesáti letech objevil před zrakem člověka. Vyfotili ho v roce 2002 ochránci přírody, kteří muntžaka zachránili z pytlácké pasti. Letos vědci na snímku rozpoznali zvíře, o němž se domnívali, že vyhynulo.

Muntžak sumaterský (muntiacus montanus) má podobné rozměry jako velký pes a patří mezi jeleny. Poprvé byl popsán v roce 1914, od roku 1930 jej ale podle vyjádření společnosti Flora & Fauna International nikdo neviděl.

Zvíře, ve kterém letos odborníci poznali sumaterského muntžaka, padlo do pasti v horách přírodního parku Kerinci-Seblat. Pytláci si na ně v roce 2002 počíhali ve výšce téměř dvou kilometrů nad mořem.

Ukázalo se, že později vznikly další dvě fotografie zvířete téhož druhu. Protože muntžak sumaterský prokazatelně nevyhynul, byl zařazen na seznam kriticky ohrožených živočichů.