Každý pátý druh savců může vyhynout

Praha – Řadě druhů savců hrozí vyhynutí. Mezinárodní svaz na ochranu přírody publikoval na konferenci v Barceloně studii, podle které je kriticky ohrožena asi pětina všech druhů. "Ta čísla jsou docela alarmující," říká poradce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny Jan Plesník. Dodává, že zprávu z barcelonské konference nelze považovat za neočekávanou. Problémy řady druhů savců naznačují pravidelně aktualizované červené listiny celosvětově ohrožených živočichů, které posledních deset let vydává Mezinárodní svaz na ochranu přírody.

Těsně před vyhynutím je podle odborníků asi dvě stě druhů savců. Na seznamu ohrožených druhů je ale přes tisíc druhů těchto živočíchů z celkových pěti tisíc. Jan Plesník k tomu navíc dodává: „Problém není ani to absolutní číslo. Problémem je rychlost, s níž druhy savců přibývají na červený seznam.“

Savcům podle Plesníka škodí především masivní odlesňování. O domov tak lidé připravují zvířata žijící v deštných pralesích. Nejhorší podmínky pro život savců tak jsou v jihovýchodní Asii a Jižní Americe. „Pokud jde o skupinu, která je nejvíce ohrožená, potom můžeme jednoznačně říct, že se jedná o primáty čili opice,“ říká Plesník.

Ohrožená jsou i některá zvířata žijící v Česku. Problémy mají především druhy, které žily v místech, která postihly masivní změny krajiny ve druhé polovině 20. století. Jan Plesník hovoří například o tchoři světlém či netopýrech.

Za kriticky ohrožený považuje Mezinárodní svaz na ochranu přírody každý druh, který během deseti let ztratil více než 90 procent populace. Vyhynulá jsou podle vědců ta zvířata, která po určitou dobu nikdo nespatří.