Česká učebnice chemie získala zlatou medaili ve Frankfurtu

Frankfurt nad Mohanem - Zlatou medaili si z letošního knižního veletrhu v německém Frankfurtu nad Mohanem odveze plzeňské nakladatelství Fraus za svou učebnici Chemie pro 8. ročník základních škol. Oznámilo to oceněné nakladatelství, které se zaměřuje na vydávání učebnic, slovníků i populárně naučné literatury.

Nakladatelství získalo nejcennější medaili v kategorii učebnic pro základní a střední školy při každoročním udělování cen Best Schoolbook Awards Evropské asociace nakladatelství učebnic (EEPG). Porotci údajně vyzvedli zejména skutečnost, že klasická tištěná učebnice má i interaktivní podobu a že propojuje chemii s každodenním životem. Jednotlivé kapitoly totiž ukazují konkrétní chemickou činnost v běžné praxi, což motivuje studenty k učení a porozumění problému.

Porota prý ocenila také nadhled a humor v podobě ilustrovaných vtipů. „Jsem rád, že odbornou porotu zaujal nový pokrokový přístup k výuce chemie a také interaktivní podoba učebnice, která otevírá opravdu nové možnosti ve zkvalitňování výuky,“ uvedl šéfredaktor učebnicové redakce plzeňského nakladatelství Jaroslav Hervert. Knihy kandidující na Best Schoolbook Awards hodnotí komise „European Quality Team“ složená z odborníků posuzujících učebnice pro Evropskou komisi a členové asociace EEPG, v níž je zastoupeno více něž dvacet evropských učebnicových nakladatelství.