Výzkum potvrdil studijní náskok děvčat, odhalil i obrovskou roli zázemí

Londýn - Z výzkumu 15 000 dětí vyšla najevo jasná výhoda děvčat nad chlapci. V pěti letech byla děvčata v rozvoji řeči, neverbální komunikace i představivosti v průměru o dva měsíce dál než chlapci. Podle výsledků publikovaných londýnským Institutem pro vzdělávání tento trend projevuje ještě před školním věkem, nejčastěji od tří let. Bez ohledu na pohlaví však nejvýraznější roli hrálo rodinné zázemí.

Potvrzení se dočkaly i předchozí průzkumy, které dívkám přisuzovaly menší problémovost. Očekávalo se, že s postupem času a změnou výchovy – kdy dochází k přiblížení dívčí s chlapeckou a smazávají se umělé výchovné rozdíly – se předpoklad klidnějšího dívčího charakteru ukáže jako nepravdivý. Ukazuje se, že přirozená schopnost asertivity a nekonfliktního řešení problémů je dívkám skutečně bližší než opačnému pohlaví. Děti s menší problémovostí se také lépe začleňuj do kolektivu a výsledkem je pocit většího pohodlí a sebejistoty, což obecně vede k lepším školním výsledkům. Opět se ukazuje nezanedbatelný význam rodiny U všech bez rozdílu pohlaví a věku (od školky po univerzity) se však ve studijních výsledcích jasně promítá rodinné a ekonomické zázemí. Nejlépe ze všech si v průměru vedou děti střední třídy z těch rodin, kde oba rodiče pracují a dosáhli na střední nebo vysokoškolské vzdělání. Jejich náskok v psychickém vývoji (představivost a slovní zásoba) byl oproti ostatním dva až čtyři měsíce. Lepší ekonomická situace rodiny výsledky dětí neovlivňovala, děti z bohatších rodin neměly výrazně lepší výsledky než ty z rodin střední třídy.Hůře si vedly především děti z nevyrovnaných rodin, kde byl jeden rodič v domácnosti, rodina žila pod společenským ekonomickým průměrem nebo některému z rodičů chybělo středoškolské vzdělání. V myšlení a představivosti byly tyto děti pozadu zhruba o pět měsíců a ve slovní zásobě dokonce o rok.

Psychický vývin každého dítěte navíc ovlivňoval stav širší rodiny a problémy mezi rodiči: Bez ohledu na ostatní faktory je zpomaluje o dva měsíce, děti žijící v nevlastních rodinách pak až o pět měsíců.